ธนาคารกรุงศรี ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกรุงศรี ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

การเงิน

ทั้งนี้กรุงศรียังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปราะบางและลูกค้ารายย่อย จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 0.10-0.50% อีกทั้งได้พิจารณาลดผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ขึ้น 0.25% ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 65 เป็นต้นไป โดยรายละเอียด ดังนี้