เรื่องวุ่น ๆ ของ “สมองแมว”

ความฉลาดของแมวบ้าน คือ ความสามารถของแมวในการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

สมองแมว
[1.] สมองของแมวบ้านยาวประมาณ 5 ซม. หนัก 25 – 30 กรัม

[2.] แมวที่มีสมองใหญ่จะถือเป็นแมวที่ฉลาด สามารถวัดได้ตามสมมุติฐานของ Jerison ที่เผยแพร่ออกมาในปี 1973

[3.] ค่ามาตรฐานขนาดของสมองแมวจะอยู่ที่ 1–1.71 เทียบกับมนุษย์คือ 7.44–7.8 ถ้าขนาดสมองใหญ่กว่าค่านี้จะถือว่าสมองใหญ่ ถ้าน้อยกว่าจะถือว่าสมองเล็ก

[4.] สมองแมวที่สุดอยู่ในตละกูล Felidae พบในเสือของชวาและบาหลี

[5.] แมวมีจำนวนเซลล์ในสมองประมาณ 203 ล้านเซลล์

[6.] แมวมีหน่วยความจำในการแยกแยะและจดจำภาพ

[7.] สารอาหารที่ทำให้แมวฉลาดคือ โอเมก้า 3 และ 6, ทอรีน, และโคลีน

[8.] แมวมีความฝันที่ซับซ้อนในขณะนอนหลับ โดยจะจดจำและระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ดำเนินไปเป็นลำดับขณะหลับ

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : ทาสหมาจะทำอย่างไร? เมื่อโรค “ข้อสะโพกเสื่อม”มาเยือนตูบ