แบงก์กรุงเทพออกเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยจูงใจ 1.00% ต่อปี

แบงก์กรุงเทพออกเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยจูงใจ 1.00% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ ออกบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยจูงใจ ระยะเวลา 9 เดือน, 10 และ 11 เดือน ดอกเบี้ยเฉลี่ยตั้งแต่ 0.75-1.00% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-11 ม.ค.2566

แบงก์กรุงเทพออกเงิน

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ออกบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยจูงใจ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี ระยะเวลา 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี และระยะเวลา 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี รับฝากตั้งแต่วันนี้-11 มกราคม 2566

ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝากด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท ขึ้นไป โดยให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด ซึ่งเมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ หรือหากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก

ติดตามข่าวการเงินแนะนำเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ธนาคารกรุงศรี ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย